Dierenwelzijn in Vlaanderen

Nieuws
Dierenwelzijn in Vlaanderen

De dienst Dierenwelzijn is sinds 2014 een regionale bevoegdheid en maakt deel uit van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid met als bevoegde minister Ben Weyts.

De dienst bestaat uit een team beleid en een team inspectie.  Het team beleid staat in voor de regelgeving, communicatie en projecten. Ze ondersteunt lokale besturen en  volgt onderzoeksprojecten op. Ze doet het secretariaat voor de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Het team inspectie behandelt de erkenningsaanvragen en onderzoekt de klachten. Ze doet dit in nauwe samenwerking met andere overheden (zowel lokaal, Vlaams als federaal) en met de lokale politie.