Aankomst van de dieren in het slachthuis

Algemene voorwaarden voor alle slachthuizen

Bij aankomst van de dieren in het slachthuis moet de functionaris voor het dierenwelzijn (of de persoon die rechtstreeks aan hem/haar rapporteert):

  • de welzijnsomstandigheden beoordelen
  • eventueel de nodige maatregelen nemen voor dieren die specifieke noden hebben

Het afladen van de dieren gebeurt zo snel mogelijk. Het afladen en achterlaten van dieren in een slachthuis waar niemand aanwezig is, is verboden. Voor dieren aangevoerd in containers (pluimvee en konijnen) kan hierop een uitzondering worden aangevraagd. Voor de aanvraag van deze uitzondering stelt het slachthuis een gedetailleerde standaardwerkwijze op voor de vervoerders met hierin precieze instructies over het lossen van de dieren en een telefoonnummer waarop altijd iemand van het slachthuis kan gecontacteerd worden. Deze standaardwerkwijze moet voorafgaand worden goedgekeurd door de dienst Dierenwelzijn. Als het dierenwelzijn niet kan verzekerd worden, kan de uitzondering op ieder moment worden ingetrokken.

Bijkomende voorwaarden voor runderen, kleine herkauwers, varkens en paarden


Wachthok

Het aantal dieren in een wachthok mag de capaciteit niet overschrijden.

Bij het wachthok staat volgende info vermeld:

  • de maximumcapaciteit van het hok
  • datum  van aankomst van de dieren
  • tijdstip van aankomst van de dieren

Als deze  informatie niet bij het wachthok vermeld  kan staan, is een groot bord (krijtbord of whiteboard) een alternatief. Hierop staat de stalindeling vermeld met de gevraagde gegevens. Dit bord moet duidelijk zichtbaar zijn voor alle personeelsleden.

Water en voer

De dieren moeten steeds over drinkwater kunnen beschikken.

Dieren die langer dan 12 uur in het slachthuis verblijven moeten gevoederd worden en strooisel krijgen.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn