Aantal katten in Vlaanderen

Wat zegt de wet?

In Vlaanderen geldt een sterilisatie- en registratieplicht voor katten. 

Hoeveel katten?

Van het totale aantal geregistreerde katten in Vlaanderen heeft de dienst Dierenwelzijn geen precies cijfer omdat er ook katten geregistreerd zijn in andere databanken dan CatID. Sinds november 2017 moet de registratie in de centrale databank CatID gebeuren. Eerdere registraties in andere databanken werden overgenomen in CatID wanneer de gegevens correct werden aangeleverd.
Om een zicht te krijgen op de kattenpopulatie is het beter te kijken naar de jaarlijkse registraties.
Tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 zijn 79.243 katten geregistreerd in Vlaanderen in CatID. In 2018 waren dat er 76.307. 

Aantal katten geregistreerd maandelijks geregistreerd in CatID in Vlaanderen in 2019 en 2020. 
Maand 2019 2020 2021
Januari 6566 6812 7305
Februari 5041 5172 5750
Maart 4165 3645  
April 3704 3143  
Mei 4267 4351  
Juni 5677 7555  
Juli 8523 10241  
Augustus 8539 10680  
September 8324 10002  
Oktober 9264 9965  
November 8193 9874  
December 6980 8407