Aantal katten in Vlaanderen

Wat zegt de wet?

In Vlaanderen geldt een sterilisatie- en registratieplicht voor katten. 

Hoeveel katten?

Van het totale aantal geregistreerde katten in Vlaanderen heeft de dienst Dierenwelzijn geen precies cijfer omdat er ook katten geregistreerd zijn in andere databanken dan CatID. Sinds november 2017 moet de registratie in de centrale databank CatID gebeuren. Eerdere registraties in andere databanken werden overgenomen in CatID wanneer de gegevens correct werden aangeleverd.
Om een zicht te krijgen op de kattenpopulatie is het beter te kijken naar de jaarlijkse registraties.
Tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 zijn 79.243 katten geregistreerd in Vlaanderen in CatID. In 2018 waren dat er 76.307. 

Aantal katten geregistreerd maandelijks geregistreerd in CatID in Vlaanderen in 2019 en 2020. 
Maand 2019 2020
Januari 6566 6812
Februari 5041 5172
Maart 4165 3645
April 3704 3143
Mei 4267 4351
Juni 5677 7555
Juli 8523 10241
Augustus 8539 10680
September 8324 10002
Oktober 9264 9965
November 8193 9874
December 6980