Animal Shelter

Wat is Animal Shelter?

Animal Shelter is een computerprogramma waarmee een asiel haar administratie kan beheren en op een eenvoudige wijze kan bijhouden.

Het is gekoppeld aan de website Adopteereendier.be zodat alle beschikbare dieren onmiddellijk op de website komen. En omgekeerd, alle dieren die een nieuwe thuis gevonden hebben, zijn online niet meer zichtbaar. Het is ook mogelijk om de dieren te plaatsen op de eigen website.

De Vlaamse overheid stelt Animal Shelter gratis ter beschikking aan asielen. 

Voordelen

Meer adoptiekansen

Alle dieren die voor adoptie in aanmerking komen staan op een enkele website.  Het promoten van asieldieren zal eenvoudiger en uniform kunnen gebeuren.

Eenvoudig in gebruik

Meerder asielmedewerkers kunnen er gebruik van maken. Elk asiel bepaalt zelf wie toegang heeft.

Administratieve vereenvoudiging

  • Het asiel geeft de gegevens van het dier slechts 1 keer in. Ze worden automatisch opgenomen op de website en de noodzakelijke documenten zoals afstandsverklaring, adoptiecontract, medisch dossier, ...
  • Via een eenvoudige klik kunnen de jaarlijkse cijfers voor de Vlaamse overheid worden overgemaakt.

Beter opvolging van de dieren

Via een planningsagenda kunnen de taken voor de medewerks en de dierenarts gemakkelijk worden opgevolgd.

Up-to-date informatie

De meest actuele gegevens van de dieren zijn altijd beschikbaar, ook op de website Adopteereendier en eventueel de eigen website.

Opleiding

In maart - april organiseert de dienst Dierenwelzijn gratis infosessies.

UIT VOORZORG ZIJN DE INFOSESSIES AFGELAST

Subsidie

Asielen die op 30 april 2020 actief met Animal Shelter werken en alle te adopteren dieren op Adopteereendier.be adverteren, komen in aanmerking voor een subsidie van 3.000 euro .