Beoordeling van verrijkingsmateriaal voor varkens (Exploratief gedrag)

Achtergrond

De beoordeling op basis van exploratief gedrag is een methode voorgesteld door de Europese Commissie.

Het exploratief gedrag  geeft weer of de varkens voldoende interesse en/of toegang hebben tot het verrijkingsmateriaal.

Werkwijze 

Je kan het exploratief gedrag van de dieren zelf berekenen volgens een welbepaalde formule:

  (A/(A+B))*100= X %  

Om A en B te bekomen, ga je voor het hok staan en tel je de actieve dieren na een wachttijd van 2 minuten.

  • A: het aantal varkens dat het afleidingsmateriaal onderzoekt
    Tel hierbij ook de varkens die met de snuit/bek optimaal of suboptimaal materiaal (stro, hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf, ruwvoer (indien dit geen deel uitmaakt van een rantsoen)) onderzoekt/kauwt of ermee speelt OF contact maakt met ander materiaal van ondergeschikt belang (hangend object of bal).
  • B: het aantal varkens dat contact maakt met andere varkens en met de uitrusting van het hok
    Tel hierbij ook de dieren die met de snuit/bek contact maakt met een ander varken, met drek, of met de grond, de inrichting of uitrusting van het hok. Kauwen met lege mond, rollen met de tong enz., wordt hier ook meegeteld. Verwar eten/drinken niet met spelen met de voederbak.

Formulier en Excel bestand

Print het formulier af zodat je het kan invullen in de stal.

Breng de gegevens over in het excel bestand zodat de score wordt berekend.

Resultaat

Waarde X  Exploratief gedrag       Beoordeling
0 – 18,0 minimaal Geef ander of meer verrijkingsmateriaal
18,1 – 86,3 middelmatig   
86,4 - 100  maximaal    

Als de varkens de score “minimaal exploratief gedrag” krijgen of afwijkend gedrag vertonen,
geef dan ander of meer verrijkingsmateriaal.

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn