Commercieel transport

Definities

  • Commercieel: alle transport dat niet valt onder de omschrijving van niet-commercieel wordt beschouwd als commercieel
  • Transport: het transport is meer dan enkel het vervoer. Het omvat ook het laden, het lossen en het stallen tijdens tussenstops. Bij de bepaling van kort of lang transport moet je hiermee rekening houden.
  • Kort of lang transport:
Omschrijving Binnenland Grensoverschrijdend
Kort transport Minder dan 12u Minder dan 8u
Lang transport 12u of meer 8u of meer
  • Vervoermiddel: een vervoermiddel is een weg- of spoorvoertuig, vaartuig of luchtvaartuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van dieren.

Voorwaarden

Wetgeving