Contractdierenarts

De beheerder van een pension, asiel, kwekerij of handelszaak sluit een contract af met een dierenarts. Eventueel wordt ook een vervangende dierenarts aangesteld.

Zowel de contractdierenarts, de eventuele vervangende contractdierenarts als de beheerder van de inrichting ondertekenen het contract.

Taken van de (vervangende) contractdierenarts

 • Regelmatige controle van het welzijn, de gezondheidstoestand, de verzorging en de huisvesting van de dieren.
 • Noteren van de bevindingen in een  bezoekrapport. 
 • Bij kwekerijen en asielen met honden en katten: identificatie, registratie en vaccinatie.
 • Bij asielen met paarden: vaccinatie
 • Kweker-handelaars moeten aangekochte pups eerst minstens 10 dagen in quarantaine plaatsen. Pas na onderzoek en goedkeuring door de contractdierenarts mogen de dieren worden verkocht.
 • In asielen mag enkel de contractdierenarts euthanasie uitvoeren

Gespecialiseerde operaties of sterilisaties mogen ook door een andere dierenarts gebeuren.

Bezoekrapport

In het bezoekrapport noteert de contractdierenarts volgende gegevens:

 • bij elk behandeld dier: de diersoort, het identificatieteken*, de diagnose en de behandeling.
 • bij elk geëuthanaseerd dier:  de diersoort, het identificatieteken* en de reden van de euthanasie.
 • bij afwijkend gedrag: de diersoort, het identificatieteken* en het afwijkend gedrag.
 • eventuele aanbevelingen over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren.
 • de datum van het bezoek en zijn / haar handtekening.

*: indien van toepassing

Deze rapporten worden minstens 2 jaar in de inrichting bewaard en moeten altijd beschikbaar zijn voor de dienst Inspectie.  

Er zijn 2 modellen beschikbaar die de contractdierenarts vrij kan gebruiken. Model 1 is meer geschikt voor kleinere inrichtingen waar weinig dieren moeten onderzocht worden.

Frequentie van bezoeken

De verantwoordelijke van de erkende inrichting moet de contractdierenarts vragen met een minimum van volgende frequentie.

Inrichting

Frequentie

Hobbykweker ten minste 2 bezoeken per geboren nestje
Beroepskweker 1x/maand met minstens 2 bezoeken per geboren nestje
Kweker-handelaar 1x/maand met minstens 2 bezoeken per zelf gekweekt nestje
Asiel zonder honden / katten / paarden 1x/trimester
Asiel met honden / katten / paarden 1x/maand
Pension met max. 20 plaatsen voor honden/katten 1x/trimester
Pension met meer dan 20 plaatsen voor honden/katten 1x/maand
Handelszaak 1x/trimester
Handelszaak met uitsluitend vissen 1x/jaar

De dienst Dierenwelzijn kan een hogere frequentie van bezoeken opleggen.

Melding

Wanneer de beheerder / verantwoordelijke van de  inrichting de contractdierenarts niet ontbiedt voor de controlebezoeken of geen gepast gevolg geeft aan de aanbevelingen, meldt de dierenarts dit schriftelijk aan de dienst Dierenwelzijn.

Verandering of verbreking van het contract

Bij wijziging van de vervangende dierenarts wordt een nieuw contract opgesteld.

Bij verbreking van het contract wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. Volgende documenten worden binnen de 8 dagen na de sluiting van het nieuw contract naar de dienst Inspectie gestuurd:

 • kopie van de brief waarmee het contract wordt verbroken
 • bewijs van aangetekende zending
 • contract met de nieuwe contractdierenarts

Het lopende contract blijft gelden tot aan de ondertekening van een nieuw contract en ten hoogste dertig dagen na de verbreking.

Wetgeving

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn