Dieren geschikt voor transport

Voor je een dier laadt, moet je nagaan of het dier geschikt is voor transport zoals beschreven in de Europese Verordening 1/2005 met als belangrijkste aandachtspunten:

 • het dier moet gezond genoeg zijn om de reis te kunnen doorstaan

 • het transport mag geen of zeer weinig negatieve gevolgen hebben voor het dier

 • hou rekening met de duur van de reis. Voor lange transporten of in extreme temperaturen, moeten de dieren in zeer goede conditie zijn.

Volgende dieren mag je niet vervoeren:

 • dieren die ziek of gewond zijn, en in het bijzonder:

  • dieren die niet in staat zijn zelfstandig te lopen of zich zonder pijn te verplaatsen

  • dieren met ernstige open wonden of een prolaps

  • drachtige dieren waarvan de draagtijd reeds meer dan 90% gevorderd is, of die in de week ervoor geworpen hebben

  • pasgeboren dieren waarvan de navel nog niet geheeld is

  • biggen van minder dan 3 weken oud, lammeren van minder dan een week oud en kalveren van minder dan 10 dagen oud, tenzij ze over een afstand van minder dan 100 km worden vervoerd

 • herten met een bastgewei

Dieren die niet geschikt zijn voor transport mogen ook niet naar een slachthuis gevoerd worden en moeten dus op het bedrijf gedood worden.

Lichtgewonde of zieke dieren mogen wel vervoerd worden, voor zover het vervoer geen extra lijden veroorzaakt. Het mag dus maar om een lichte aandoening gaan, en de conditie van het dier mag niet achteruit gaan door het transport. Bij twijfel moet je het advies van een dierenarts vragen.

Als dieren tijdens het vervoer ziek worden of gewond raken, dan moeten zij van de andere dieren gescheiden worden en moeten zij zo snel mogelijk eerste hulp krijgen.

Voorbeelden van dieren die niet geschikt zijn voor transport

Paard ongeschikt voor transport.jpg Rund ongeschikt voor transport.jpg
Paard dat niet kan steunen. Rund met vaginale prolaps
Rund ongeschikt voor transport.jpg  
Rund met ontsteking van linkervoorpoot. Het dier kan niet steunen.  

Wetgeving

pdf bestandBijlage I, Hoofdstuk 1, Verordening 1 2005 Bescherming van dieren tijdens het vervoer.pdf (66 kB) 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn