Dieren houden

Welke dieren mag je houden?

De zoogdieren en reptielen die je mag houden staan op een positieve lijst. Van andere diersoorten is er geen positieve lijst.
Daarnaast zijn er lijsten van diersoorten die je niet mag houden omwille van hun invasief karakter of omdat ze beschermd zijn.

Positieve lijsten zoogdieren en reptielen

Als particulier mag je enkel de zoogdieren en reptielen houden die op deze lijsten staan.

Roofvogels

Voor het houden en verzorgen van roofvogels en voor roofvogeldemonstraties gelden specifieke voorwaarden.

Meer informatie over roofvogels en demonstraties

Invasieve soorten

Vanaf 3 augustus 2017 is het verboden om dieren te kopen, kweken of houden die vermeld staan in de lijst van zorgwekkende invasieve soorten.  Voor meer informatie neem je contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Beschermde exotische dieren

Voor een aantal beschermde exotische diersoorten geldt in België een volledig handelsverbod. In bepaalde gevallen kan je een certificaat aanvragen om beschermde diersoorten zoals schildpadden te houden en te kweken. Voor de grijze roodstaartpapegaai gelden sinds 2017 nieuwe beschermingsmaatregelen.

Voor meer informatie neem je contact op met de dienst CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Landbouwdieren

Als particulier mag je ook landbouwdieren houden. 

Wat zijn de verplichtingen?

De identificatie en registratie van paarden en landbouwdieren is een bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid