Dieren transporteren

Transport van dieren

Bij transport van levende dieren is de dierenwelzijnswet altijd van toepassing. Je moet er steeds voor zorgen dat de dieren veilig zitten. Op warme dagen mag je dieren niet in de gesloten wagen achterlaten.

Als je dieren vervoert met commerciële bedoeling, dan ben je verplicht de regels voor commercieel transport zoals bepaald in de Europese Verordening 1/2005, de zogenaamde Transportverordening, te volgen. Er zijn voorwaarden voor de geschiktheid van de dieren, de rij- en rusttijden, het vervoermiddel , ...

Voorwaarden transport

Bij transport van dieren mag hun welzijn tijdens het transport niet in het gedrang komen.

Bij commercieel transport moet je over de nodige vergunningen beschikken en voldoen aan de Europese transportverordening (bv. minimumoppervlaktes, vervoermiddel).

Welke vergunning heb ik nodig bij commercieel transport?
Vergunning, verlenging of keuring aanvragen
Transport van landbouwdieren
Transport van paarden

Bij transport van paarden moet je bij een wedstrijd in het buitenland rekening houden met de regels die daar gelden.