Dierenhandelszaak

Erkenningsplichtig

Een handelszaak die dieren verhandelt, ook als ze niet toegankelijk is voor het publiek, heeft een erkenning nodig van de dienst Dierenwelzijn.
Handelszaken die uitsluitend ongewervelde dieren, vissen als visaas en levende vissen in bassins en bestemd om in vijvers te leven verhandelen, moeten geen erkenning hebben.

Voorwaarden voor het verhandelen van dieren 

Erkenning: voorwaarden en aanvraag
Infrastructuur

Er zijn algemene voorwaarden waaraan alle huisvesting moet voldoen.
Per diersoort zijn er bijkomende vereisten. 

Meer informatie over de infrastructuur

Personeel en opleiding

Er moet voldoende en bekwaam personeel aanwezig zijn voor de verzorging van de dieren en voor het dagelijks beheer van de handelszaak.

De verantwoordelijke of minstens een vast personeelslid moet voldoen aan de opleidingsvoorwaarden.

Verandering van gegevens

Melden van verandering van gegevens zoals o.a.

  • contactgegevens
  • beheerder
  • contractdierenarts
  • diersoorten

Als je handelszaak stopt, moet je dit melden bij de dienst Dierenwelzijn en het erkenningscertificaat terugsturen.

Voeding en verzorging

De verantwoordelijke of beheerder sluit een contract af met een dierenarts. 
Taken en controlebezoeken van de dierenarts

De dieren krijgen een voeding die aangepast is aan hun behoeften. Het voeder wordt gegeven in propere recipiënten en op zo’n manier dat alle dieren van eenzelfde hok gelijktijdig kunnen eten. Drinkbaar water is permanent beschikbaar.

Verzorging

  • De dieren worden minstens 2 keer per dag gecontroleerd.
  • Zieke dieren worden afgezonderd bv. in het afzonderingslokaal en zijn niet zichtbaar voor het publiek. Indien nodig wordt de dierenarts geraadpleegd.
  • Nieuw binnengekomen dieren staan onder toezicht en worden indien nodig afgezonderd.
  • De nodige maatregelen worden getroffen om agressie onder de dieren te vermijden en om dieren die niet met elkaar kunnen opschieten van elkaar te scheiden.
  • Er worden maatregelen getroffen om parasieten en ongedierte te bestrijden.
Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn
Klanten informeren

Er moet duidelijk zichtbaar voor het publiek aangegeven staan dat de dieren voor permanente huisvesting nood hebben aan grotere verblijven met een meer gevarieerde inrichting.

Bij de kooien moet de naam van de dieren vermeld staan. Bij reptielen, amfibieën en vissen is bijkomende informatie nodig zoals over de voeding, de nodige temperatuur, ...

De koper krijgt de nodige richtlijnen met betrekking tot voeding, huisvesting en verzorging van het dier. Op zijn verzoek krijgt hij ook een gedateerd overdrachtsbewijs met de datum, naam van de verkoper en de koper, soort en aantal dieren.

Tussenpersoon voor de verkoop van honden en katten

Handelszaken mogen geen honden en katten verkopen. Er mogen catalogussen, aankondigingen en advertenties met daarin adressen waar men honden of katten kan kopen ter beschikking worden gesteld van de klanten. Voor elke hond die op die manier wordt verhandeld, wordt het identificatienummer duidelijk vermeld. Om kopers bewust te maken van hun keuze, overloopt de verantwoordelijke van de winkel een vragenlijst en geeft hij/zij advies bij het kiezen van een hond.