Dierenhandelszaak: definitie en erkenningsaanvraag

Wat is een handelszaak voor dieren?

Een handelszaak voor dieren verhandelt gezelschapsdieren, maar geen honden en katten. Ook handelszaken die niet toegankelijk zijn voor het publiek, moeten erkend zijn.

Handelszaken die uitsluitend ongewervelde dieren, vissen als visaas en levende vissen in bassins en bestemd om in vijvers te leven verhandelen, moeten geen erkenning hebben van de dienst Dierenwelzijn.

De dieren die niet te koop zijn, mogen niet worden tentoongesteld. Honden of katten mogen niet gehouden of tentoongesteld worden in een handelszaak of in bijgebouwen van die zaak.

Aanvraagprocedure voor een erkenning

Dierenhandelszaken moeten erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn. De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Je kan pas een aanvraag doen als de inrichting volledig gebruiksklaar is. Zodra de aanvraag volledig is, zal een controle ter plaatse worden uitgevoerd om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. Na een goedgekeurde controle ontvang je een erkenningsnummer.

De toekenning van de erkenning kan 4 maanden duren.

Voorwaarden

Andere verplichtingen

Je moet je bij een Ondernemersloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ga na bij je gemeentebestuur welke vergunningen je nodig hebt zoals omgevingsvergunning.

Wetgeving