Dierenmarkt

Er is inzake dierenwelzijn geen specifieke wetgeving voor dierenmarkten. De algemene dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986  geldt vanzelfsprekend.
De lokale politie is bevoegd voor toezicht en eventuele vaststelling van overtredingen. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij de dienst Dierenwelzijn. 

Vraag na bij de Provinciale Controle eenheid van het FAVV naar de reglementering inzake diergezondheid.

Aandachtspunten

 • er mogen geen honden of katten worden verkocht
 • er mogen geen zieke dieren worden verkocht
 • de dieren mogen geen verboden ingreep hebben ondergaan
 • de zoogdieren moeten op de positieve lijst staan
 • verkopers die op regelmatige basis dieren verkopen moeten een erkenning als dierenhandelszaak hebben. De erkenning is niet nodig voor:
  • de verkoop van zelfgekweekte dieren
  • de verkoop van uitsluitend vijvervissen
  • de verkoop van konijnen en pluimvee bestemd voor menselijke consumptie
 • de dieren moeten beschermd zijn tegen ongunstige weersomstandigheden
 • de dieren moeten toegang krijgen tot vers drinkwater
 • het transport van de dieren van en naar de markt moet gebeuren overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. Dieren die niet geschikt zijn voor transport, mogen niet vervoerd worden bv.
  • gewonde dieren
  • niet-gespeende dieren
  • drachtige dieren die 90% van hun drachtduur achter de rug hebben

Wetgeving

pdf bestandWet van 14.08.1986 over de bescherming en het welzijn van dieren (274 kB)

pdf bestandKB van 27.04.2007 houdende erkenningsvoorwaarden.pdf (275 kB)

pdf bestandKB 17 mei 2001 toegestane ingrepen op gewervelde dieren.pdf (122 kB)

pdf bestandKB van 16.07.09 tot vaststelling van de lijst zoogdieren die gehouden mogen worden (positieve lijst) (189 kB)