Dierenmarkt

Er is inzake dierenwelzijn geen specifieke wetgeving voor dierenmarkten. De algemene dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986  geldt vanzelfsprekend.
De lokale politie is bevoegd voor toezicht en eventuele vaststelling van overtredingen. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij de dienst Dierenwelzijn. 

Vraag na bij de Provinciale Controle eenheid van het FAVV naar de reglementering inzake diergezondheid.

Aandachtspunten

 • er mogen geen honden of katten worden verkocht
 • er mogen geen zieke dieren worden verkocht
 • de dieren mogen geen verboden ingreep hebben ondergaan
 • de zoogdieren en reptielen moeten op de positieve lijst staan
 • verkopers die op regelmatige basis dieren verkopen moeten een erkenning als dierenhandelszaak hebben. De erkenning is niet nodig voor:
  • de verkoop van zelfgekweekte dieren
  • de verkoop van uitsluitend vijvervissen
  • de verkoop van konijnen en pluimvee bestemd voor menselijke consumptie
 • de dieren moeten
  • beschermd zijn tegen ongunstige weersomstandigheden
  • permanent toegang hebben tot vers drinkwater
  • geregeld gevoederd worden
  • voldoende bewegingsruimte en een droge ondergrond hebben
  • op een rustige plaats staan, bv. ver van geluidsbronnen
  • zich kunnen terugtrekken in een schuilhok. Vooral prooidieren als konijnen en cavia's zijn hier gevoelig aan.
 • konijnen mogen niet samen met cavia's zitten
 • het transport van de dieren van en naar de markt moet gebeuren overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. Dieren die niet geschikt zijn voor transport, mogen niet vervoerd worden bv.
  • gewonde dieren
  • niet-gespeende dieren
  • drachtige dieren die 90% van hun drachtduur achter de rug hebben

Wetgeving

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn