Dierenshow, -tentoonstelling

Er is inzake dierenwelzijn geen specifieke wetgeving voor dierenshows of dierententoonstellingen behalve voor roofvogeldemonstraties. De algemene dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986  is echter altijd van kracht.

De lokale politie is bevoegd voor toezicht en eventuele vaststelling van overtredingen. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij de dienst Dierenwelzijn.  

Vraag na bij de Provinciale Controle eenheid van het FAVV naar de reglementering betreffende diergezondheid.

Aandachtspunten

  • er mogen geen honden of katten worden verkocht
  • de dieren mogen geen verboden ingreep hebben ondergaan tenzij
    • de ingreep om diergeneeskundige reden noodzakelijk was
    • gestaafd kan worden met de nodige bewijsstukken
    • plaatsvond voor 16 april 2018
  • dieren waarvan de oren of staart na 15 april 2018 gecoupeerd werden mogen niet deelnemen aan wedstrijden, keuringen of tentoonstellingen, ook niet als de ingreep plaats vond om medische redenen.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn