Dierenverwaarlozing of -mishandeling: een klacht indienen

Hebt u weet van een geval van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling? Dan kunt u een klacht indienen bij Dierenwelzijn Vlaanderen via het klachtenformulier. Het invullen van het klachtenformulier garandeert een snelle, vertrouwelijke en afdoende afhandeling van uw klacht. 

Meld uw klacht

Informeer u vooraf!

Is er echt sprake van mishandeling of verwaarlozing? Ga na wat er in de wet staat vóór u een melding doet! Bijvoorbeeld: Wat heeft een hond nodig? Is er sprake van verwaarlozing als een paard onbeschut in een weide staat in de winter? Is het toegelaten om een slang als huisdier te houden? 

Alle info vindt u op deze website (dierenwelzijn.vlaanderen.be) of op huisdierinfo.be. Beide geven u meer informatie over hoe dieren op een juiste manier gehouden of getransporteerd worden.

Probeer erg precies de locatie van de verwaarlozing of mishandeling aan te geven. Alleen dan kunnen onze inspecteurs zich vergewissen van de toestand ter plaatse.

Dierenwelzijn Vlaanderen kan niet optreden in volgende gevallen: 

  • Bij anonieme klachten: u moet ook uw eigen naam en contactgegevens opgeven.

  • U hebt een klacht over een persoon of inrichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: contacteer Dierenwelzijn Brussel.
  • U hebt een klacht over een persoon of inrichting in Wallonië: contacteer Dierenwelzijn Wallonië
  • Dringende situaties: contacteer de lokale politie.
  • Agressieve en gevaarlijke honden, bijtincidenten: contacteer de lokale politie.
  • Overlast door dieren (hondengeblaf, geurhinder, ongedierte, loslopende dieren,…): contacteer de lokale politie.
  • Zwerfkatten: contacteer uw gemeente.
  • In het wild levende dieren  (everzwijnen, reeën,..): contacteer het Agentschap voor Natuur en Bos 
  • Handelsgeschillen en garantieproblemen bij de aankoop van een hond of kat: contacteer de Consumentenombudsdienst.
  • Vergiftigingen: contacteer de lokale politie.