Diergebonden welzijnsindicatoren voor het beoordelen van het staartbijtrisico

Criterium Niet-diergebonden indicatoren Diergebonden indicatoren
Het voorkomen van bijten  
 • het vaker vóórkomen van staartkwetsuren en staartbijten
 • verlaagde staartpositie
 • verhoogde rusteloosheid
Afleidings materiaal

Kenmerken van het materiaal

 • veilig
 • eetbaar
 • kauwbaar
 • onderzoekbaar
 • los

Het beheer moet zorgen voor

 • langdurige interesse
 • toegankelijkheid
 • toereikende hoeveelheid
 • hygiëne
 • ongepast exploratief gedrag (d.w.z. het afleidingsmateriaal wordt weinig onderzocht in vergelijking met de uitrusting van het hok en/of andere varkens)

Indicatoren voor het inadequaat verstrekken van afleidingsmateriaal

 • aanwezigheid van staarten met beten
 • aanwezigheid van ernstig huidletsel
Hygiëne
 • materiaal bevuild met uitwerpselen
 • bevuiling van het hok

Toename van:

 • vals nestbouwgedrag bij zeugen
 •  het aantal ziektegevallen
 • de vervuiling van dieren
Thermisch comfort en luchtkwaliteit Het vóórkomen van:
 • extreme of variabele luchttemperaturen
 • hoge luchtsnelheid (luchtstromingen)
 • hoge lichtsterkte
 • hoge concentratie schadelijke gassen, zoals kooldioxide, ammoniak
Toename van:
 • hijgen, bibberen
 • slechte lichaamsgesteldheid, slechte vachtconditie
 • rusteloosheid
 • rode ogen
 • veranderd liggedrag dat duidt op thermisch ongemak
Gezondheids toestand
 • gebrekkig bioveiligheidsprogramma
 • ontoereikend vaccinatieprogramma
Toename van:
 • hijgen, bibberen
 • liggedrag (d.w.z. rustperioden)
 • hoesten, niezen, rode ogen
 • diarree
 • variatie in groeisnelheid binnen de groep
Competitie
 • hoog aantal dieren per vierkante meter vloeroppervlak
 • hoog aantal dieren per voederbak
 • gebrekkig mengbeleid
Toename van:
 • huidletsels
 • agressie
 • rusteloosheid
 • slechte lichaamsgesteldheid
Voeding
 • veranderingen in de voedersamenstelling
 • gebrek aan natrium (zout)
 • gebrek aan aminozuren
 • gebrek aan energie

 

Toename van:
 • slechte lichaamsgesteldheid, diarree
 • slechte vachtconditie
 • rusteloosheid
 • foerageergedrag
 • maagzweren
 • variatie in groeisnelheid binnen de groep

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn