Erkenningsaanvraag positieve lijst

Om een zoogdier te houden dat niet op de positieve lijst staat, is een erkenning nodig.

Aanvraagprocedure

Voor elke diersoort is er één aanvraag. Het aanvraagdossier bestaat uit:

  • docx bestandErkenningsaanvraag positieve lijst (78 kB)
  • een gedetailleerde beschrijving van de huisvesting en de verzorging die je het dier kan geven.
  • een bibliografie van de gebruikte literatuur met vermelding van de volledige referenties
  • het betalingsbewijs van de aanvraagkosten

Uit je aanvraagdossier moet duidelijk blijken dat je je goed gedocumenteerd hebt over de levensgewoonten en fysiologische behoeften van de diersoort die je wil houden.

De aanvraag kost 60 euro.
Dit bedrag stort je op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Departement Omgeving met vermelding 'Positieve lijst'.

De aanvraag stuur je aangetekend naar:
Departement Omgeving
Dienst Dierenwelzijn
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Beslissingstermijn

Elke aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Dierentuinencommissie. Daarna wordt het dossier voorgelegd aan de minister die binnen zes maanden na ontvangst van jouw aanvraag beslist of je een erkenning krijgt.

Voorwaarden

Na een positieve beslissing, ontvang je een erkenning om een soort te houden die niet op de positieve lijst staat.

Jaarlijks moet je voor het einde van het jaar aan de Dienst Dierenwelzijn laten weten hoeveel dieren je van deze soort hebt, en ook wat je in het afgelopen jaar hebt veranderd aan hun huisvesting of verzorging.

Als je de erkenningsvoorwaarden niet naleeft of de Dierenwelzijnswet overtreedt, dan kan je erkenning geschorst of ingetrokken worden.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn
Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn