Erkenningsaanvraag positieve lijst (reptielen)

Om een reptiel te houden dat niet op de positieve lijst staat, is een erkenning nodig.

Aanvraagprocedure

Voor elke diersoort is er één aanvraag. Het aanvraagdossier bestaat uit:

  • het aanvraagformulier

docx bestandErkenningsaanvraag Houden van een reptiel dat niet op de lijst staat.docx (49 kB)

  • een gedetailleerde beschrijving van de huisvesting en de verzorging die je het dier kan geven.
  • een bibliografie van de gebruikte literatuur met vermelding van de volledige referenties
  • het betalingsbewijs van de aanvraagkosten

Uit je aanvraagdossier moet duidelijk blijken dat je je goed gedocumenteerd hebt over de levensgewoonten en fysiologische behoeften van de diersoort die je wil houden.

De aanvraag per soort kost 60 euro.
Dit bedrag stort je op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Departement Omgeving met vermelding 'Positieve lijst reptielen'.

Het aanvraagdossier stuur je aangetekend naar:
Departement Omgeving
Dienst Dierenwelzijn
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Beoordeling en beslissing

Elke aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan een comité van experten. Daarna wordt het voorgelegd aan de minister die binnen zes maanden na ontvangst van jouw aanvraag beslist of je een erkenning krijgt.

Na een positieve beslissing, ontvang je een erkenning om een soort te houden die niet op de positieve lijst staat.

Als je de erkenningsvoorwaarden niet naleeft of de Dierenwelzijnswet overtreedt, dan kan je erkenning geschorst of ingetrokken worden.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn