Erkenningsaanvragen positieve lijst (reptielen)

Je kan een aanvraag doen om toch een reptiel te houden dat niet op de positieve lijst staat of om een reptiel toe te voegen aan de positieve lijst.

Reptielensoort houden dat niet op de positieve lijst staat

Om een reptielensoort te houden die niet op de positieve lijst reptielen staat, is een erkenning nodig.

Voorbereiding

 • Informeer je grondig over de levensgewoonten en fysiologische behoeften van de diersoort die je wil houden.
 • Voor elke diersoort is er één aanvraag. Een aanvraag kost € 60.  Dit bedrag stort je op het rekeningnummer van Departement Omgeving: BE04 3751 1109 9031. Bij melding voeg je toe 'Positieve lijst reptielen'.

Aanvraag

Het aanvraagdossier bestaat uit:

Hoe je aanvraagdossier versturen?

 • Mail  naar dierenwelzijn@vlaanderen.be  
  of
 • Stuur het dossier aangetekend met de post naar:

  Departement Omgeving
  Dienst Dierenwelzijn
  Koning Albert II-laan 20, bus 8
  1000 Brussel

Verdere verloop

 • Elke aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Dierentuinencommissie.
 • Daarna wordt het dossier voorgelegd aan de minister. Die beslist binnen zes maanden na ontvangst van jouw aanvraag of je een erkenning krijgt.
 • Is de beslissing positief, dan krijg je een erkenning om een soort te houden die niet op de positieve lijst staat. 
  • Let op: als je de erkenningsvoorwaarden niet naleeft of de Dierenwelzijnswet overtreedt, kan je erkenning geschorst of ingetrokken worden. 

Reptielensoort toevoegen aan positieve lijst 

Om een soort toe te voegen aan de positieve lijst reptielen, moet jij of je vereniging een aanvraag indienen. 

Voorbereiding

 • Hou er rekening mee dat je voldoende objectieve, wetenschappelijke gegevens hebt verzameld die aantonen dat de betrokken soort door iedere persoon zonder enige specifieke voorkennis gehouden kan worden. Daarnaast mag het geen risico opleveren voor het welzijn van dieren.
 • Voor elke diersoort is er één aanvraag.

Aanvraag

Het aanvraagdossier bestaat uit:

Hoe je aanvraagdossier versturen?

 • Mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be  
  of
 • Stuur het dossier aangetekend met de post naar:

  Departement Omgeving
  Dienst Dierenwelzijn
  Koning Albert II-laan 20, bus 8
  1000 Brussel

Verdere verloop

 • Binnen de zes maanden na ontvangst van jouw aanvraag beslist de minister of de betrokken reptielensoort toegevoegd wordt aan de positieve lijst.