Evenementen met dieren

Voor de meeste evenementen met dier is er inzake dierenwelzijn geen specifieke wetgeving. De algemene dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986  geldt echter altijd. Je moet ook rekening houden met de reglementering  inzake transport.

De lokale politie is bevoegd voor toezicht en eventuele vaststelling van overtredingen. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij de dienst Dierenwelzijn. 

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn