Gelijkstelling buitenlands certificaat

Een onderzoeker of dierenverzorger met een buitenlands diploma mag enkel met proefdieren werken als de dienst Dierenwelzijn dit goedkeurt.

Hij / zij doet hiervoor een aanvraag van gelijkstelling van het buitenlands certificaat waarbij hij / zij aantoont dat de gevolgde opleiding voldoet aan de minimale opleidingsvereisten. De vereiste thema's zijn gedetailleerd opgesomd volgens graad (elementaire verzorger, bijzondere verzorger, actieve deelnemer en proefleider).

Het is belangrijk dat bij de aanvraag duidelijk wordt aangeduid welk opleidingsonderdeel uit het officieel inhoudsdocument overeenkomt met de gevraagde kennis.

Het aanvraagformulier wordt ingevuld en met de gevraagde bewijsstukken doorgemaild naar dierenwelzijn@vlaanderen.be

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn