Het onverdoofd slachten volgens de religieuze ritus