Identificatie en registratie (I&R) honden

Eerste registratie? Registreer de hond op het juiste adres

Elke hond moet geregistreerd worden voor de leeftijd van 8 weken.

De dierenarts moet de hond registeren op het adres waar het dier is geboren, ook als er al een nieuwe verantwoordelijke bekend is of als de hond meteen naar zijn nieuw baasje vertrekt. Een adreswijziging is gratis.

Zwartkweek wordt op deze manier bemoeilijkt.

Nieuwe hond in de praktijk? Controleer de chip

  1. Is de chip nog leesbaar?
  2. Komt de chip overeen met het nummer in het paspoort?
  3. Komt de chip overeen met de registratie in de databank?
  4. Komt de registratie overeen met de gegevens van de eigenaar?

Honden mogen niet veranderen van verantwoordelijke als ze niet geïdentificeerd of geregistreerd zijn.

Hond uit het buitenland? Registreren of niet?

Als een hond minstens 6 maanden in België zal verblijven, moet hij geregistreerd zijn binnen de 8 dagen na aankomst.

  1. De dierenarts vult het voorlopig identificatiecertificaat in.
  2. De identificatiedatum is deze zoals vermeld in het paspoort. Als de datum van invullen  wordt gebruikt, zal de rabiësvaccinatie niet meer geldig zijn. Deze vaccinatie is immers enkel geldig als ze is gegeven na de identificatiedatum.

Rijksregisternummer verplicht

Vanaf 1 januari 2019 moet de dierenarts ook het rijksregisternummer (RRN) van de verantwoordelijke in de databank noteren.
Deze verplichting geldt 

  • voor iedere nieuwe registratie
  • voor iedere wijziging van verantwoordelijke. 

Overgangstermijn

De overgangstermijn van 1 jaar loopt tot 31 december 2019. Tijdens deze periode kan de dierenarts oude identificatiecertificaten en witte kaarten die geen RRN  vermelden nog gebruiken. Uiterlijk op 1 januari 2020 zullen nieuwe identificatiecertificaten beschikbaar zijn met een verplicht invulveld voor het RRN.

Concreet betekent dit voor:

  • De papieren procedure

Op de witte kaart is het invulveld voor het RRN vermeld als optioneel. Gelieve bij elke nieuwe registratie toch het RRN van de nieuwe verantwoordelijke in te vullen. 
Zodra de nieuwe versie van de witte kaart (kaart “Wijziging gegevens”) in gebruik is, moet de dierenarts het RRN invullen. 

  • De elektronische procedure

De digitale procedure blijft ongewijzigd. Het RRN wordt nog handmatig ingevuld in een verplicht invulveld. Binnenkort zal de dierenarts, net zoals bij CatID, gebruik kunnen maken van de eID van de verantwoordelijke.
 

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn