Infrastructuur pension

Er zijn algemene voorwaarden waaraan alle huisvesting moet voldoen. Per diersoort zijn er bijkomende vereisten. De voorwaarden staan beschreven in het KB van 27 april 2007 met als belangrijkste aandachtspunten:

Algemene voorwaarden

 • gepaste huisvesting met voldoende bewegingsruimte
 • de inrichting van het dierenverblijf is erop gericht om alle dieren voldoende afwisseling en stimulatie te geven.  Het is aangepast aan de noden en het gedrag van de diersoort (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie, licht…)
 • stevig en veilig zonder ontsnappingsmogelijkheden
 • voldoende verlucht
 • natuurlijke lichtinval voor een normaal dag- en nachtritme, ook op de sluitingsdagen.
 • geregeld gereinigd en ontsmet
 • hygiënische opslag van diervoeder. Bederfbare voedingswaren worden in gepaste koelsystemen bewaard.
 • de opslag van afval van strooisel, uitwerpselen, vuilnis… gebeurt in een lokaal dat afgescheiden is van de lokalen waar de dieren verblijven en waar het diervoeder wordt bewaard.
 • de lokalen waarin de dieren gehuisvest worden, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat in geval van brand een alarmcentrale verwittigt. Het telefoonnummer van een contactpersoon die buiten de openingsuren gecontacteerd kan worden, is op leesbare wijze aangebracht aan de ingang van de inrichting. Een alarmsysteem dat verbonden is met de gsm van een verantwoordelijke is ook toegestaan.

Specifieke voorwaarden

Voor bepaalde diersoorten zijn er specieke bijkomende voorwaarden voor huisvesting. De minimumnormen staan beschreven in Bijlage II en IV van het KB van 27 april 2007.

Honden en katten

 • droge en makkelijk te reinigen vloer
 • het gebruik van roostervloeren is verboden.
 • geperforeerde vloerprofielen mogen voor een beperkt deel van het hokoppervlak gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende steun geven aan de poten en volledig verwijderd kunnen worden.
 • een verharding en beschutting tegen koude, zon, tocht en neerslag bij buitenverblijven
 • droge en comfortabele rustplaats
 • langs minstens 1 zijde kunnen de dieren naar buiten kijken
 • dieren kunnen elkaar niet verwonden
 • katten: aanwezigheid van voorwerpen waarop ze kunnen klimmen of hun nagels kunnen scherpen, kattenbak met voldoende absorberend materiaal
 • als er meer dan 50 volwassen honden of katten kunnen verblijven: 2 extra lokalen met afwasbare en makkelijk te ontsmetten muren en vloer voor specifieke doeleinden:
  • een verzorgingslokaal met stromend water, een onderzoekstafel, ontsmettingsproducten, een stopcontact, een isoleerkooi en voldoende verlichting voor ingrepen
  • een afzonderingslokaal
 • indien mogelijk moeten honden in groep (minstens per 2) worden gehouden. In geval van agressie of ziekte mag hiervan worden afgeweken.
 • honden moeten minstens 2u per dag, 5 dagen per week, toegang hebben tot een buitenbeloop. Er is een uitzondering voor honden met niet-gespeende jongen, honden die ziek zijn of in quarantaine of afzondering verblijven. Wanneer de honden geen permanente toegang hebben tot het buitenbeloop, moet ze minstens 2u per dag, 5 dagen per week naar buiten gaan. De verantwoordelijke moet dit kunnen aantonen bijvoorbeeld aan de hand van camerabeelden of chipregistratie.

De minimumnormen van honden en katten zijn vermeld in Bijlage II.

Kleine zoogdieren

 • kleine knaagdieren en konijnen moeten beschikken over een knaagvoorwerp en een plek om zich te verstoppen
 • kooien met aangepast en voldoende strooisel. Het strooisel wordt geregeld ververst en is voldoende droog.

De minimumnormen van kleine knaagdieren, konijnen en fretten zijn vermeld in tabel 1 en 2 van Bijlage IV.

Vogels

 • vogels moeten ongehinderd met de vleugels kunnen klappen en hun veren kunnen verzorgen.
 • zitstokken aangepast aan de soort. Alle dieren moeten tegelijkertijd kunnen zitten. De zitstokken zijn niet boven het drinkwater of voeder aangebracht.
 • zand- of waterbad. Watervogels moeten beschikken over een waterbad.

De minimumnormen voor kooien en volières zijn vermeld in tabel 3 van Bijlage IV.

Wetgeving

 

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn