Keuring voertuig lang transport

Voor lange transporten is een keuring van het vervoermiddel nodig.

De keuring moet aangevraagd worden bij de dienst Dierenwelzijn via het aanvraagformulier. De goedkeuring is 5 jaar geldig.

docx bestandAanvraagformulier vergunning transport of keuring voertuig.docx (60 kB)

Voor sommige diersoorten (bijv. muizen) die tijdens het vervoer in containers verblijven, zijn de eigenschappen van het vervoermiddel weinig relevant voor het welzijn van de dieren. Een keuring is dan niet nodig.

Wetgeving