Kort transport

Een commercieel transport is per definitie een kort transport als

  • het in het binnenland gebeurt en minder dan 12 uur duurt of
  • als het de landsgrens overschrijdt en minder dan 8 uur duurt

De tijd nodig voor het laden, het lossen en het stallen tijdens tussenstops moet je meerekenen voor de bepaling van de duur van het transport. Als bovenvermelde duur wordt overschreden, is het een lang transport.

Vergunningen

  • Voor een kort transport is geen keuring van het voertuig nodig.

  • Vergunning: vanaf 65 km heb je een vergunning type 1 nodig.
  • Getuigschrift vakbekwaamheid: vanaf 65 km moeten zowel de chauffeur(s) als de verzorgers die bij het transport aanwezig zijn een getuigschrift van vakbekwaamheid hebben voor het vervoer van runderen, paardachtigen, kleine herkauwers, varkens of pluimvee.
  • Toelating FAVV: voor kort transport van landbouwdieren heb je een toelating van het FAVV nodig.

Hoe de vergunning type 1 aanvragen?

Je vraagt de vergunning aan bij de dienst Dierenwelzijn via

docx bestandAanvraagformulier vergunning transport of keuring voertuig.docx (60 kB)

Meer informatie over de aanvraag  (of verlenging) van een vergunning

Hoe het getuigschrift van vakbekwaamheid behalen?

Om het getuigschrift te behalen, moet je slagen voor een examen dat wordt georganiseerd door DGZ-Vlaanderen.

Meer informatie over het examen, de cursus en het getuigschrift.

Hoe de toelating van het FAVV aanvragen?

Je neemt contact op met de Lokale Controle-Eenheid.

Contactgegevens Lokale Controle-Eenheden

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn