Landbouw en dierenwelzijn

De algemene dierenwelzijnswet van 1986 en het KB van 01.03.00 inzake de bescherming van landbouwdieren zijn steeds van kracht. Bijkomend kan er een specifieke reglementering volgens diersoort en productiesysteem zijn.

Per sector

Specifieke onderwerpen

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn