Landbouwdieren

Slachten en slachthuizen
Close up van een runderkop
Particulieren

Als particulier mag je ook landbouwhuisdieren houden.

De dieren moeten geregistreerd zijn en  je moet over de nodige vergunningen beschikken.

Informatie over het houden van:

Meer dieren op www.huisdierinfo.be

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn