Lang transport

Een commercieel transport is per definitie een lang transport als

  • het in het binnenland gebeurt en meer dan 12 uur duurt of
  • als het de landsgrens overschrijdt en meer dan 8 uur duurt

De tijd nodig voor het laden, het lossen en het stallen tijdens tussenstops moet je meerekenen voor de bepaling van de duur van het transport.

Vergunningen

  • Vergunning: je hebt een vergunning type 2 nodig.
  • Keuringscertificaat: het voertuig moet gekeurd zijn
  • Getuigschrift vakbekwaamheid: voor het vervoer van runderen, paardachtigen, kleine herkauwers, varkens of pluimvee moeten zowel de chauffeur(s) als de verzorgers die bij het transport aanwezig zijn, een getuigschrift van vakbekwaamheid hebben.
  • Sanitaire toelating (FAVV): voor lang transport van landbouwdieren heb je een toelating van het FAVV nodig.

Hoe de vergunning type 2 aanvragen?

Je vraagt de vergunning  aan bij de dienst Dierenwelzijn via

docx bestandAanvraagformulier vergunning transport of keuring voertuig.docx (60 kB)

Bij de aanvraag voeg je een voorbeeld van een noodplan voor één van de trajecten. Dit document moet de vervoerder voor iedere reis opstellen en meegeven aan de chauffeur. Het omvat minstens:

  • instructies voor de chauffeur over wat hij moet doen in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals een dier dat plots ziek of gewond raakt, een panne aan het voertuig, een ongeluk of vertragingen.
  • nuttige contactgegevens zoals noodnummers, de contactgegevens van de hoofdzetel van de transportfirma en eventueel contactgegevens van plaatsen waar de dieren kunnen afgeladen worden.

Zonder dit noodplan is je aanvraag onvolledig en kan ze niet verwerkt worden.

Meer informatie over de aanvraag  (of verlenging) van een vergunning

Opgelet. Het duurt minstens 4 weken voor je de vergunning krijgt. Vraag ze daarom tijdig aan.

Hoe het keuringscertificaat aanvragen?

De keuring van je voertuig gebeurt met hetzelfde formulier als de aanvraag van de vergunning type 2.

Tijdens de keuring gaat men na of je transportmiddel aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn beschreven in de EU Verordening 1/2005.

Opgelet. Het duurt minstens 4 weken voor je het keuringscertificaat krijgt.  Vraag het daarom tijdig aan.

Voor sommige diersoorten (bijv. muizen) die tijdens het vervoer in containers verblijven, zijn de eigenschappen van het vervoermiddel weinig relevant voor het welzijn van de dieren. Een keuring is dan niet nodig. 

Hoe het getuigschrift van vakbekwaamheid behalen?

Om het getuigschrift te behalen, moet je slagen voor een examen dat wordt georganiseerd door DGZ-Vlaanderen.

Meer informatie over het examen, de cursus en het getuigschrift.

Hoe de toelating van het FAVV aanvragen?

Je neemt contact op met de Lokale Controle-Eenheid.

Contactgegevens Lokale Controle-Eenheden

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn