Melding van klachten

Wanneer je getuige bent van een situatie waar dieren mishandeld of verwaarloosd worden, kan je dit melden.  Wij zijn echter enkel bevoegd voor situaties in Vlaanderen. 

  • Heeft u een klacht over een persoon of inrichting in Vlaanderen?

Dan kan u bij ons een klacht indienen. 

Ik wens melding te maken van  dierenmishandeling, -verwaarlozing, ... in Vlaanderen.

 

  • Heeft u een klacht over een persoon of inrichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dan moet u zich richten tot de dienst Dierenwelzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Klachtenformulier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

  • Heeft u een klacht over een persoon of inrichting in Wallonië?

Dan moet u zich richten tot de dienst Dierenwelzijn van het Waals Gewest.

Klachtenformulier van het Waals Gewest

 

 

Wat gebeurt er bij inbreuken?