Minimumoppervlakte nodig voor varkens

Gespeende varkens en mestvarkens

Bij gespeende varkens en mestvarkens worden de minimumoppervlakten bepaald door het gewicht van de dieren.

Gewicht van het dier m² per dier
10 kg of minder 0,15
10 kg tot 20 kg 0,20
20 kg tot 30 kg 0,30
30 kg tot 50 kg 0,40
50 kg tot 85 kg 0,55
85 kg tot 110 kg 0,65
Meer dan 110 kg 1,00

Beren

Beren beschikken over een vrije vloeroppervlakte van minstens 6 m².  De ligplaats is hierbij inbegrepen. Deze moet voldoende ruim zijn, een dichte vloer hebben of voorzien zijn van een mat of strooisel. Als het hok ook dient voor dekking dan moet de vrije vloeroppervlakte ten minste 10 m² zijn en vrij zijn van obstakels.

Zeugen en gelten

Voor zeugen en gelten is de minimumoppervlakte afhankelijk van het aantal dieren in de groep.

Voeder- en drinkbakken

De oppervlakten ingenomen door voederbakken, drinkbakken, … worden niet meegerekend tenzij in volgende situaties:

Situatie Opmerking
Een voederbak waarvan de onderkant minstens 20 cm boven de grond hangt. De onderliggende oppervlakte mag meegeteld worden met een maximumdiepte van 15 à 20 cm.
Verzonken trog De oppervlakte mag meegeteld worden met een maximumdiepte van 15 cm.
Een voederbak waarvan de onderkant op minder dan 20 cm boven de grond hangt. Als de ruimte eronder op een comfortabele manier kan worden gebruikt, dan mag de oppervlakte meegerekend worden.

Wetgeving

pdf bestandKB 15.05.03 Bescherming van varkens in varkenshouderijen.pdf (116 kB)

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn