Offerfeest - praktische organisatie

Wanneer?

Het Offerfeest vindt plaats in de periode van 31 juli tot 3 augustus 2020.

Waar en hoe?

Dieren die bestemd zijn voor de slacht moet zoveel mogelijk pijn, lijden en stress bespaard worden. Ze moeten op een diervriendelijke manier behandeld worden en moeten voor de slacht verdoofd worden volgens een methode die toegelaten is volgens de Europese wetgeving. Dit kan door gebruik te maken van een penschiettoestel of een elektrisch bedwelmingstoestel. Het correct hanteren van deze toestellen vergt de nodige kennis en vaardigheid. Voor de voedselveiligheid moet ook de hygiëne verzekerd kunnen worden. Een slachting gaat daarenboven ook gepaard met een grote hoeveelheid bloed en ander dierlijk afval dat op de juiste manier verwijderd moet worden. Dit alles maakt dat het nagenoeg onmogelijk is om een slachting thuis correct uit te voeren volgens alle wettelijke voorwaarden. Slachtingen voor het Offerfeest worden daarom uitgevoerd in een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats.

Enkel voor het slachten van volwassen runderen in een slachthuis wordt nog een uitzondering op de verdoving toegelaten. Voor deze dieren mag in slachthuizen voor slachtingen volgens een religieuze ritus ook post-cut stunning (een onmiddellijke verdoving na de keelsnede) toegepast worden. (link naar uitleg post-cutstunning)

Als men een dier wil laten slachten op een erkende tijdelijke slachtplaats, moet men hiervoor eerst een slachtaangifte doen bij de gemeente.
 

Tijdelijk erkende slachtplaatsen

Nabora Van Ransbeeck
Lombeeksesteenweg 15/2
1750 Lennik

Hamid Ghordo
Pluimennest 1A 
1861 Wolvertem

Roger Durinck
Eggelbroek 6
3118 Rotselaar

Yilmaz Fazli
Koebaan 24
3600 Genk

Handleiding

In de handleiding staat informatie over:

  • het vervoer van de dieren
  • bekwaamheid van het personeel
  • het onderbrengen van dieren in de slachtinrichting
  • het slachten en hieraan verbonden activiteiten
  • milieuvoorwaarden
  • contactgegevens

pdf bestandHandleiding offerfeest (834 kB)

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn