Ontheffing proefdieren

Met een ontheffing vraag je toelating om in een bepaalde, specifieke situatie af te wijken van een bepaling uit de proefdierregelgeving. De aanvraag moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en goedgekeurd zijn door de Ethische Commissie van de onderzoeksinstelling. Het aantal types ontheffingen is beperkt.

Ontheffing 'Herkomst'

Muizen, ratten, hamsters, cavia’s, woestijnmuizen, konijnen, kikkers, zebravissen, niet-menselijke primaten, honden en katten mogen alleen in dierproeven worden gebruikt indien ze hier specifiek voor zijn gekweekt.  

Als je met dieren wil werken die hier niet voor gekweekt zijn, moet je een ontheffing op herkomst vragen.

Ontheffing 'Wildvang'

Dieren gevangen in de vrije natuur mogen enkel gebruikt worden in dierproeven indien enkel deze proefdieren geschikt zijn voor het doel van de proef. Als je met wildvangdieren wil werken, moet je een ontheffing op wildvang vragen.

Ontheffing 'Veldproef'

Dierproeven kunnen alleen in een erkende inrichting gebeuren. Als je proeven wil doen op een andere locatie, moet je een ontheffing voor het uitvoeren van een veldproef aanvragen.

Procedure

Het ontheffingsformulier wordt ingevuld teruggestuurd samen met de goedkeuring van de Ethische Commissie en de projectaanvraag.

De aanvragen voor ontheffing herkomst en wildvang worden voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Proefdierencommissie. De dienst Dierenwelzijn neemt de beslissing om een ontheffingsaanvraag al dan niet goed te keuren.

De procedure duurt 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag ontvankelijk is verklaard. 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn