Onthoornen van runderen en kleine herkauwers

Onthoornen is alleen toegestaan als het noodzakelijk is voor de veiligheid en de bescherming van de andere dieren en/of het personeel. De ingreep is pijnlijk en daardoor is het mogelijk dat het dier gedurende enkele dagen tot weken minder eet en zich anders gedraagt. Systematisch onthoornen bij volwassen dieren is af te raden.

De hoorn en de hoorngroeipunt bestaan uit levend weefsel,  dat doorbloed en bezenuwd is. Het  verwijderen ervan is zeer pijnlijk en kan stress geven.

Bij volwassen runderen worden de hoornen afgezaagd. Bij kalveren, geiten en schapen gebeurt dit door het wegbranden van de groeipunten. Het is verboden om caustische pasta’s of stiften te gebruiken om de hoorngroeipunt te verwijderen.

Voorbereiding

Zorg voor een veilige werkplek.

Onthoorn alleen dieren die gezond zijn en doe het niet op andere momenten die bij het dier stress veroorzaken,  zoals spenen.

De ingreep

Volwassen runderen

De dierenarts geeft de dieren eerst een algemene en dan een plaatselijke verdoving,  aan de hoornbasis. De veehouder kan deze verdoving niet zelf doen, want de dosissen verdovende geneesmiddelen die hij mag toedienen, volstaan hiervoor niet.

Hierna worden de hoorns afgezaagd. Dit mag de veehouder zelf doen.

Kalveren, geiten en schapen

De kalveren mogen maximum 2 maanden oud zijn. Hoe jonger de dieren zijn, hoe makkelijker de ingreep is.  

Zorg voor een ingestrooide ruimte, want de dieren liggen makkelijk een uur neer.

Breng alle kalveren samen. Voor de verdoving zitten ze best in een kleine ruimte, zodat de dieren snel gevangen zijn en minder stress hebben.

Verdoving van de hoornbasis bij een kalf

De dierenarts geeft de dieren eerst een algemene en daarna een plaatselijke verdoving, aan de hoornbasis. De veehouder mag de verdoving niet zelf doen, want de dosissen verdovende geneesmiddelen die hij mag toedienen, volstaan hiervoor niet.

Haren wegknippen bij een kalf ter voorbereiding van het onthoornen

De veehouder mag zelf de hoorngroeipunten verwijderen. Eerst knip je de haren rond de hoornpunten weg, zodat er geen warmtverlies is door het wegschroeien van haartjes en  minder onaangename geurtjes ontstaan.

Wegbranden van de hoorngroeipunten van een kalf

De bout moet warm genoeg zijn. Dit kan je vooraf testen door hem bijvoorbeeld tegen een stuk hout te houden. Vervolgens hou je de bout tegen de hoornpunten gedurende maximum 7 seconden. 

Onthoornen kalf behandeling met een spray

Daarna moet je de wonde controleren en nabehandelen  met een antibioticaspray.

Foto's: UGent, Faculteit Diergeneeskunde, Buitenpraktijk

Om te bekomen liggen de kalveren liggen best in borst-/buikligging.

Als er verschillende kalveren zijn, dan moet je de bouten reinigen tussen de behandelingen. Vuiligheid geeft een slecht contact en warmteverlies.

Nabehandeling

Nadat de hoorngroeipunt of de hoorns verwijderd zijn,  heeft het dier nog enkele dagen pijn.  Pijnbestrijding is daarom aangewezen.

Het is mogelijk dat het dier minder eet of  zich anders gedraagt nadat het is onthoornd. Hou de dieren extra in de gaten.

Wettelijke bepaling

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn