Onverdoofd slachten

Vanaf 1 januari 2019 geldt een totaalverbod op onverdoofd slachten van kleine herkauwers en pluimee. Vanaf 1/1/2020 geldt dit ook voor kalveren.

Kalveren, kleine herkauwers en pluimvee mogen nu alleen maar geslacht worden na voorafgaande bedwelming. Bij slachtingen voor religieuze doeleinden kan dit volgens de methode van de omkeerbare elektronarcose: een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn.

Voor het slachten voor religieuze doeleinden van volwassen runderen is nog een uitzondering mogelijk. Hiervoor is post-cut-stunning nog toegelaten: een bedwelmingsmethode die meteen na de halssnede wordt toegepast. Zodra de  omkeerbare elektronarcose ook voor deze dieren op punt staat, zal ze eveneens verplicht zijn.

Dit verbod is er gekomen na een rapport opgesteld door een onafhankelijke tussenpersoon. Piet Vanthemsche werd door de Vlaamse Regering aangeduid om de dialoog aan te gaan met de geloofsgemeenschappen over het onverdoofd slachten.

Zijn opdracht was:

  • de problematiek en de techniek van het onverdoofd slachten correct te duiden
  • weerstanden en gevoeligheden in kaart te brengen
  • voorstellen voor oplossingen aan te reiken

Op 29 maart 2017 heeft hij zijn rapport voorgesteld in het Vlaams Parlement.