Opleidingen

Opleidingen gerelateerd aan de dierenwelzijnswet

Asielmedewerker

In het najaar organiseert de dienst Dierenwelzijn in samenwerking met hogescholen een opleiding voor asielmedewerkers. De asielen ontvangen hiervoor een uitnodiging.  De opleiding is enkel toegankelijk voor medewerkers en vrijwilligers van een erkend asiel.

Zodra de data gekend zijn, ontvangen asielen een uitnodiging. Geïnteresseerden kunnen zich via hun asiel inschrijven.

Opleiding asielmedewerker: programma en info

Opleidingen voor pensions, handelszaken, asielen en kwekers, erkend door de minister (volgens artikel 5 van het KB 27 april 2007 gewijzigd bij BVR 15 februari 2019)

Nieuw erkende opleidingen worden aan de lijst toegevoegd en gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Een opleiding laten erkennen?


De verantwoordelijke/organisator van een opleiding kan een erkenningsaanvraag indienen.
De opleiding moet tenminste volgende onderwerpen behandelen:

 • algemene verzorging
 • dierenwelzijn en huisvesting
 • dierengezondheidszorg, zoönoses en EHBO
 • hygiëne
 • ethologie (dierengedrag)
 • vacht-, nagel- en gebitsverzorging
 • voortplanting en erfelijkheidsleer (enkel voor fokkers hond en kat)
 • identificatie, registratie (en sterilisatie) voor inrichtingen voor katten en honden.

Stuur een mail naar de dienst Dierenwelzijn met minstens volgende informatie: 

 • naam van de opleiding
 • programma
 • inhoud
 • duur
 • datum
 • lesgevers met korte cv

Proefdierkunde

Verschillende instituten organiseren de opleidingen inzake proefdierkunde:

 • de opleiding voor dierverzorger die instaat voor bijzonder dierverzorging
 • de opleiding voor personen die actief meewerken aan dierproeven
 • de opleiding voor proefleider

Slachthuispersoneel

Om het getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten te verkrijgen moet je een opleiding volgen en slagen voor het examen.

De opleiding kan

 • gevolgd worden bij een opleidingsinstituut waar het examen plaats vindt
 • intern georganiseerd worden door de functionaris dierenwelzijn. Het examen gebeurt dan onder toezicht van de AV-DMO en moet aangevraagd worden.

Transport

Om het getuigschrift vakbekwaamheid vervoer te verkrijgen moet je een opleiding volgen en slagen voor het examen.

 

Andere opleidingen

Diergeneeskunde

Bachelor in de agro- en biotechnologie

De bachelor in de agro- en biotechnologie omvat o.a. de opleiding dierenzorg.

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs met studierichting dierenzorg

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn