Opleidingsvoorwaarden erkenning

Voor wie?

Iedereen die een erkenning aanvraagt voor de uitbating van 

 • een asiel
 • een dierenpension
 • een dierenhandelszaak
 • een kattenkwekerij (niet voor hobbykwekerij)
 • een hondenkwekerij (niet voor hobbykwekerij)

Ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid moet aan de opleidingsvoorwaarde voldoen.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Nieuw erkende opleidingen worden aan de lijst toegevoegd en gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Een diploma dat niet in bovenstaand overzicht is vermeld?

Er worden geen individuele diploma's goedgekeurd. De verantwoordelijke / organisator van de opleiding kan een aanvraag doen om de opleiding te laten goedkeuren.

Aanvragen met individuele diploma's worden niet behandeld.

Opleiding laten goedkeuren?

De verantwoordelijke/organisator van de opleiding kan een aanvraag doen om de opleiding te laten goedkeuren. Hij/zij stuurt een mail naar de dienst Dierenwelzijn met volgende gegevens:

 • naam van de opleiding
 • programma
 • inhoud
 • duur, datum
 • lesgevers met korte cv 

De opleiding moet tenminste volgende onderwerpen behandelen:

 • algemene verzorging
 • dierenwelzijn en huisvesting
 • dierengezondheidszorg, zoönoses en EHBO
 • hygiëne
 • ethologie (dierengedrag)
 • vacht-, nagel- en gebitsverzorging
 • voortplanting en erfelijkheidsleer (enkel voor fokkers hond en kat)
 • identificatie, registratie (en sterilisatie) voor inrichtingen voor katten en honden.
Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn