Opvang van dieren (asielen)

Erkenningsplichtig

Een asiel is een inrichting die beschikt over de gepaste uitrusting om onderdak en de nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde en in beslag genomen dieren. De bedoeling is om een nieuwe thuis voor hen te vinden. Voor de uitbating van een asiel is een erkenning nodig van de dienst Dierenwelzijn.
Dieren die aan een asiel worden toevertrouwd zijn:

  • verloren gelopen
  • in beslag genomen
  • afgestaan door de eigenaar.

Diersoorten die een meer gespecialiseerde kennis vereisen (reptielen, roofdieren, fretten,…) worden in de mate van het mogelijke toevertrouwd aan een dierenasiel dat erkend is voor deze soorten.

Werking

Bij een verloren gelopen hond of kat, controleert het asiel of het dier geïdentificeerd en geregistreerd staat. Alle nodige maatregelen worden genomen om de verantwoordelijke van het dier op te sporen. Als die niet gevonden wordt, dan mag een hond/kat na 15 dagen  voor adoptie worden aangeboden .
Bij afstand van een dier, controleert het asiel of de persoon die het dier aanbiedt wel degelijk de verantwoordelijke is. Er wordt een afstandsverklaring opgemaakt en de nodige documenten, zoals paspoort en vaccinatieboekje, worden afgegeven.
Een dier dat in beslag is genomen  blijft in het asiel tot de dienst Dierenwelzijn een bestemming geeft.

Een hond / kat zonder identificatie en/of registratie, krijgt een chip en/of wordt geregistreerd door de contractdierenarts.  Bij een verloren gelopen dier zijn de kosten voor de eigenaar.
Katten worden geregistreerd / gecastreerd vóór ze voor adoptie worden aangeboden.

Asielen mogen geen dieren te koop aanbieden, kweken of uit het buitenland halen

Gastgezinnen

Het asiel kan een overeenkomst sluiten met gastgezinnen. Een gastgezin vangt de dieren op een andere plaats op dan het dierenasiel zelf en kan ze ter adoptie aanbieden in naam van het dierenasiel. Het gastgezin is een onderdeel van het dierenasiel en is voor het grootste deel onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het dierenasiel.
Het asiel moet beschikken over een goed uitgewerkt protocol voor de selectie van gastgezinnen en kan dit steeds voorleggen aan de dienst Dierenwelzijn.

Erkenning: voorwaarden en aanvraag
Verandering van gegevens

Melden van verandering van gegevens zoals

  • contactgegevens (adreswijziging)
  • beheerder
  • contractdierenarts
  • diersoort(en)

Als je het asiel stopt, moet je dit melden bij de dienst Dierenwelzijn en het erkenningscertificaat terugsturen.

Close up van kippen in een wei