Opvang van dieren tegen betaling

Erkenningsplichtig

Iedereen die geregeld honden of katten, toevertrouwd door hun eigenaar,  onderdak  en de nodige zorgen geeft, gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding moet hiervoor erkend zijn als pensionhouderdoor de dienst Dierenwelzijn, ongeacht het aantal dieren dat men opvangt. 

Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

Erkenning: voorwaarden en aanvraag
Personeel en opleiding

Er moet voldoende en bekwaam personeel aanwezig zijn voor de verzorging van de dieren en voor het dagelijks beheer van het pension.

De verantwoordelijke of een vast personeelslid moet voldoen aan de opleidingsvoorwaarde.

Verandering van gegevens

Melden van verandering van gegevens:

 • contactgegevens
 • beheerder
 • contractdierenarts
 • diersoort(en)

Als je het pension stopt, moet je dit melden bij de dienst Dierenwelzijn en het erkenningscertificaat terugsturen.

Administratie

Overeenkomst met de eigenaar

De verantwoordelijke van het pension sluit een overeenkomst af met de eigenaar van het dier waarin volgende is vermeld:

 • een volgnummer van de overeenkomst
 • gegevens van het pension: adres, ondernemingsnummer, naam van de verantwoordelijke
 • gegevens van de eigenaar: naam, adres en telefoonnummer
 • verblijfsduur met datum van aankomst en voorziene vertrek
 • de verbintenis van de verantwoordelijke van het pension om het dier alleen dan wel in groep te huisvesten, om het dier op een vooraf overeengekomen manier te voederen en om een bepaalde dierenarts te raadplegen indien nodig
 • gegevens van een door de eigenaar gemandateerde persoon als hijzelf niet bereikbaar is; naam, adres en telefoonnummer
 • gegevens van het dier:
  • naam
  • het identificatieteken of bij gebrek daaraan zijn signalement
  • de belangrijkste eigenschappen en gewoonten (eetgewoonten, gedrag,…)
  • eventuele ziekten of aandoeningen, de te verstrekken behandeling en eventueel de laatste behandelingen die het dier kreeg
 • de naam van de behandelende dierenarts

In het contract kan ook overeengekomen worden dat de eigenaar of een door hem aangewezen persoon het dier onaangekondigd kan bezoeken.
De verantwoordelijke van het pension bewaart de contracten gedurende minstens 6 maanden na het vertrek van het dier. Ze zijn op elk moment beschikbaar voor de dienst Dierenwelzijn.

Bezoekrapporten van de contractdierenarts

De verantwoordelijke van het pension bewaart de bezoekrapporten van de contractdierenarts gedurende minstens 2 jaar. Hij moet ze steeds kunnen voorleggen aan de dienst Dierenwelzijn.

Vaccinaties

Honden en katten moeten gevaccineerd zijn tegen:

 • de ziekte van Carré
 • parvovirose
 • hepatitis contagiosa canis
 • bordetellose
 • influenza (kennelhoest) bij honden
 • panleucopenie (typhus)
 • rhinotracheitis (coryza)
 • leucose bij katten

De pensionhouder controleert dit via het vaccinatieboekje of paspoort.

Het vaccinatieboekje (kat) of het paspoort (hond) van het dier blijft in het pension zolang het dier daar verblijft.