Pension: definitie en erkenningsaanvraag

Wat is een pension?

Een pension is een inrichting waar gedurende een beperkte tijd en tegen vergoeding, onderdak en de nodige zorgen wordt gegeven aan honden of katten die er door hun eigenaar zijn toevertrouwd.  Het is een goede oplossing voor mensen die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen of die zorgeloos op vakantie willen. Ook plaatsen waar dieren worden opgevangen zonder overnachting, worden beschouwd als een pension.

Aanvraagprocedure voor een erkenning

Pensions voor dieren moeten erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn. De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Je kan pas een aanvraag doen als de inrichting volledig gebruiksklaar is. Zodra de aanvraag volledig is, zal een controle ter plaatse worden uitgevoerd om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. Na een goedgekeurde controle ontvang je een erkenningsnummer.

De toekenning van de erkenning kan 4 maanden duren.

Voorwaarden

Andere verplichtingen

Je moet je bij een Ondernemersloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ga na bij je gemeentebestuur welke vergunningen je nodig hebt zoals omgevingsvergunning.

Wetgeving

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn