Personeel slachthuizen

Getuigschrift van vakbekwaam slachten

Iedereen die met levende dieren omgaat, moet in het bezit zijn van het getuigschrift vakbekwaam slachten. Om het getuigschrift  te verkrijgen moet je een opleiding volgen en slagen voor het examen.

De opleiding kan

  • gevolgd worden bij een opleidingsinstituut waar het examen plaatsvindt
  • intern georganiseerd worden door de functionaris dierenwelzijn. Het examen gebeurt dan onder toezicht van de AV-DMO en moet aangevraagd worden.

Voor nieuwe personeelsleden kan de verantwoordelijke van het slachthuis een tijdelijk getuigschrift aanvragen in afwachting van hun definitieve getuigschrift bij de Dienst Dierenwelzijn via volgend formulier:

 

Functionaris dierenwelzijn

Elk slachthuis waar meer dan 1.000 grootvee-eenheden of meer dan 150.000 stuks pluimvee per jaar worden geslacht, moet een functionaris voor het dierenwelzijn aanstellen.

De taken van de functionaris van dierenwelzijn zijn o.a.:

  • toezien op de naleving van de dierenwelzijnsregels
  • rechtstreeks rapporteren aan de operator
  • opleggen van corrigerende maatregelen bij problemen
  • bijhouden van een register met alle maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn die in het slachthuis zijn genomen

Meer info en opleiding

De functionaris voor het dierenwelzijn in de Europese Unie (Europese Commissie)

Cursus ‘Functionaris voor het dierenwelzijn’ georganiseerd door vzw Dier & Welzijn in samenwerking met de Universiteit Luik en het Vormingsinstituut voor de Voedingsnijverheid Alimento.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn