Platform alternatieve methoden voor dierproeven

Problematiek

In 2015 werden in Vlaanderen 241.221 proefdieren gebruikt voor verschillende wetenschappelijke doeleinden en onderwijs. Het gebruik van proefdieren in het wetenschappelijk onderzoek staat echter meer en meer onder druk omwille van wetenschappelijke, ethische en economische bezwaren. Het is echter enkel toegestaan als er geen alternatief voor deze dierproeven beschikbaar is. Daar waar mogelijk wordt het gebruik van levende dieren voor wetenschappelijke doeleinden vervangen door andere methoden waarbij geen levende dieren worden gebruikt.

Het 3V-principe met als doel diermodellen te ‘vervangen, verminderen en verfijnen’ is inmiddels algemeen aanvaard. Het gebruik van alternatieven voor dierproeven wordt eveneens gestimuleerd door de Europese Richtlijn 2010/63/EU. Deze Richtlijn verplicht de Europese Commissie en de lidstaten ertoe om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en promotie van alternatieve methoden waarmee dezelfde of betere resultaten worden verkregen als met procedures waarbij dieren worden gebruikt, maar waarbij geen of minder dieren worden gebruikt of minder pijnlijke ingrepen worden verricht.

De laatste jaren worden er steeds meer alternatieven voor dierproeven ontwikkeld, zoals het gebruik van in vitro testen (cel- en weefselkweken) en computermodellen. Maar de expertise en het gebruik aangaande alternatieve methoden is zeer versnipperd en wordt weinig gecommuniceerd tussen onderzoeksinstellingen.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om

  • een platform voor alternatieve methoden uit te werken door de bestaande expertise bijeen te brengen, om in een latere fase gericht nieuwe technieken, methoden en strategieën te ontwikkelen.
  • een website op te maken waar onderzoekers de reeds ontwikkelde alternatieve methoden kunnen raadplegen en waar ze zelf nieuwe alternatieve methoden kunnen delen.

Uitvoerders

WIV-VUB

Startdatum

1 maart 2017

Op de kick-off van 5 oktober werd het project voorgesteld aan de wetenschappelijke wereld.

Duur

36 maanden

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn