Proefdieren

Proefdieren in Vlaanderen

Het werken met proefdieren is gereglementeerd volgens de Richtlijn 2010/63/EU van het Europees parlement, de Dierenwelzijnswet en het KB van 29 mei 2013.

Inrichtingen die dierproeven doen moeten hiervoor erkend zijn. De verzorgers en onderzoekers moeten een specifieke opleiding gevolgd hebben. De onderzoeksprojecten mogen slechts uitgevoerd worden na goedkeuring door een Ethische Commissie.

Erkenningsaanvraag
Ontheffing

Enkel met een ontheffing of derogatie mag je 

  • werken met dieren die niet voor proeven gekweekt werden
  • werken met dieren uit wildvang
  • dierproeven doen buiten de erkende inrichting
Transport

Transport van proefdieren wordt beschouwd als commercieel transport

Onderzoeksprojecten

Het Re-place project beoogt alle alternatieve methoden in Vlaanderen en Brussel in een centrale databank te verzamelen.

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn