Registreer je hond

Sinds 1 september 1998 moeten alle honden in België geregistreerd zijn.

Verandering van eigenaar

  • Als je een hond koopt, krijgt of adopteert, moet de vorige eigenaar dit melden aan DogID. Dit gebeurt met de kaart "Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke of wijziging van adres”. Deze kaart zit bij het paspoort van de hond.
  • Als hij/zij niet meer over deze kaart beschikt, moeten jullie een gezamenlijke verklaring met beide gegevens bezorgen aan DogID.
  • Als je geen contact meer hebt met de vorige eigenaar, doe je een schriftelijke aanvraag bij DogID. Zij zullen de vorige eigenaar contacteren.

Verhuisd

Als je adresgegevens veranderd zijn, meld je dit aan DogID via de kaart "Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke of wijziging van adres”. Als je niet meer over deze kaart beschikt, geef je al je gegevens schriftelijk door aan DogID:

  • naam verantwoordelijke
  • gegevens hond: chipnummer, geboortedatum
  • oud adres en telefoonnummer
  • nieuw adres en telefoonnummer

Gegevens correct?

Controleer in DogID of je gegevens correct genoteerd staan. Voer het chipnummer in het zoekveld van DogID  in. Het chipnummer vind je in het paspoort en bestaat uit 15 cijfers.

Vraag bij een volgende bezoek aan de dierenarts of hij de chip van de hond wil aflezen zodat je kan nagaan of dit overeenkomt met het nummer in het paspoort.

Meer info?

Voor meer informatie kan je je dierenarts raadplegen of neem je contact op met DogID.

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn