Roofvogeldemonstratie

Roofvogeldemonstraties zijn gereglementeerd doorhet BvR van 15 juni 2018 over het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels die specifiek de verzorging, de huisvesting, het transport en de verhandeling van roofvogels en demonstraties met roofvogels regelt.
Daarnaast geldt ook de dierenwelzijnswet van 1986.

Een roofvogeldemonstratie is een activiteit met roofvogels om een publiek te vermaken. Voorbeelden zijn: een roofvogel dragen, vrij laten uitvliegen of de vogel tentoonstellen.

Wat is toegelaten?

Demonstraties tijdens evenementen gericht op dieren of samenkomsten van roofvogelhouders, roofvogeltentoonstellingen, educatieve of culturele evenementen over geschiedenis, jacht en natuur. 
Wanneer de roofvogeldemonstratie voldoet aan de voorwaarden van het BvR van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels kan de stad of gemeente de demonstratie niet verbieden.


Wat is niet toegelaten?

Niet-limitatieve voorbeelden zijn:
•    aanvliegen van (trouw)ringen door roofvogels
•    fotoshoots met roofvogels 
•    roofvogels op (privé)feestjes zoals communiefeesten
•    met de roofvogel op straat lopen los van een evenement of jachtgebeuren
•    demonstraties tijdens een schoolfeest. Demonstraties op een school tijdens de lesuren zijn wel mogelijk als ze een educatieve functie hebben.


Meldingsplicht

 • De organisator moet elke demonstratie, ook die op privédomein, melden.
 • De melding gebeurt bij het lokaal bestuur ten minste 4 weken voor de demonstratie plaatsvindt. 
 • De melding bevat volgende informatie:
  1. de naam en de contactgegevens van de organisator
  2. de datum
  3. het begin- en einduur
  4. de plaats
  5. de naam en de contactgegevens van de persoon die de roofvogeldemonstratie zal verzorgen
  6. een beschrijving van het evenement, waaruit blijkt dat dit voldoet aan de voorwaarden van een demonstratie
  7. de maatregelen die genomen worden om het welzijn van de roofvogels tijdens het evenement te garanderen
 • Model meldingsformulier 

docx bestandFormulier Melding roofvogeldemonstratie.docx (16 kB)


Bijkomende voorwaarden

Roofvogeldemonstraties moeten een educatieve en informatieve  waarde hebben. Het publiek moet informatie krijgen over de naam en herkomst van de gebruikte vogelsoorten, het beschermingsstatuut, de levenswijze en het voedsel.


Opmerking

Op grond van dierenwelzijn kan een lokaal bestuur geen roofvogeldemonstratie verbieden in de gemeentewet. Een verbod kan enkel om andere redenen.
Vanaf 1 juli 2021 is een bekwaamheidsattest verplicht.


Informatie voor de roofvogelhouder

Informatie over huisvesting, bekwaamheidsattest, omgevingsvergunning.


Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn