Slachthuizen

Slachten en doden van dieren

De Europese verordening (EG) nr. 1099/2009 regelt de bescherming van dieren bij het slachten of doden en bepaalt de regels die van toepassing zijn:

  • op het slachten of doden van dieren die gehouden worden voor de productie van levensmiddelen, wol, huiden, pelzen of andere producten
  • op het doden van dieren in het kader van dierziektebestrijding.

De verordening beschrijft de regels voor:


De verordening is niet van toepassing op:

  • het doden van dieren in het kader van wetenschappelijke experimenten, jacht of visserij, culturele of sportieve evenementen
  • pluimvee en konijnen die door hun eigenaar voor eigen consumptie buiten een slachthuis worden geslacht.

Dieren die niet vervoerd mogen worden, moeten ter plaatse op het bedrijf gedood worden. Dit mag enkel volgens toegelaten methodes en gebeurt bij voorkeur door een dierenarts.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn