Studiedag 'Roofvogels houden in gevangenschap' (4/10/2018) - Presentaties

De nieuwe regelgeving voor het houden van roofvogels was het thema van de jaarlijkse studiedag van de dienst Dierenwelzijn n.a.v. Werelddierendag.  Al twee dagen na de start van de inschrijvingen was de studiedag volzet!

De studiedag startte met een inleiding door Ben Weyts, de minister bevoegd voor dierenwelzijn, die de nieuwe regelgeving kaderde binnen andere realisaties tijdens deze legislatuur.
Valkenier Ulens schetste kort de geschiedenis van de valkerij, die erkend is als immaterieel cultureel erfgoed. Er bestaat materiaal van 800 jaar voor Christus met beelden van valkerij!
Roofvogelhouder Dominique Willems stelde dat de regelgeving zich opdrong in Vlaanderen, maar ook uitdagingen meebrengt voor de roofvogelhouder.
Inge Buntinckx zei dat Vogelbescherming Vlaanderen van mening is dat vogels niet in hokjes moeten zitten en bedenkingen heeft bij het nut van roofvogeldemonstraties.  De minimumnormen voor volières zijn al wel een goede stap in de richting, maar de vereniging heeft bedenkingen bij de implementatie van de regelgeving.
Hielko van Rijthoven van Wings of Change legde vanuit zijn ervaring uit wat een goede educatieve roofvogeldemonstratie is. Ook hij steunt het houden van roofvogels in dierverblijven i.p.v. aangebonden huisvesting.
Ester Peeters van de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving lichtte de nieuwe regelgeving toe en legde uit waarom bepaalde keuzes werden gemaakt.  
Tot slot legde Corinne Lison, jurist bij het Departement Omgeving, uit wanneer een vergunning of melding verplicht is voor een dierenverblijf. Bij het bouwen van dierenverblijven moet men immers ook rekening houden met stedenbouwkundige voorschriften.
Deze studievoormiddag werd afgerond met een vragenronde, waaruit bleek dat de belangengroepen weliswaar de klassieke tegenstellingen vertonen, maar toch ook nog raakvlakken kunnen vinden. 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn