Transport: begrippen

Wat is transport?

Transport omvat naast het eigenlijke vervoer ook het laden, het lossen en het stallen tijdens tussenstops zoals bv. op een veemarkt, maar ook stops zonder uitladen. De tijd hiervoor nodig  moet je meerekenen voor de bepaling van kort of lang transport.

Wanneer is het transport commercieel?

Transport is per definitie commercieel behalve als het:

 • helemaal geen handelskarakter heeft
 • een handelskarakter heeft maar gebeurt met een eigen vervoermiddel over een afstand van minder dan 50 km 
 • in het kader van bedrijfsvoering is bv. transport tussen twee stallen van hetzelfde bedrijf of van een stal naar de weide
 • van of naar een dierenkliniek is
 • van of naar een prijskamp is waar er geen dieren verkocht worden
 • van één enkel fokdier is
 • in het kader is van het houden van een beperkt aantal dieren als hobby

Voor niet-commercieel transport zijn er geen vergunningen of keuringen nodig.

Wat is kort transport?

Een transport wordt als kort transport  beschouwd als

 • het in het binnenland gebeurt en minder dan 12 uur duurt of
 • als het de landsgrens overschrijdt en minder dan 8 uur duurt

Wat is lang transport?

Een transport wordt als lang transport  beschouwd als

 • het in het binnenland gebeurt en 12 uur of langer duurt of
 • als het de landsgrens overschrijdt en 8 uur of langer duurt
Omschrijving Binnenland Grensoverschrijdend
Kort transport Minder dan 12u Minder dan 8u
Lang transport 12u of meer 8u of meer

 

Welke attesten zijn er in het commercieel transport?

Vergunning als vervoerder

Vanaf 65 km commercieel transport moet de vervoerder over een vergunning als vervoerder beschikken. Met een vergunning  Type 1 mag je enkel kort transport doen. Met een vergunning Type 2 mag je zowel kort als lang transport doen.

Aanvraag vergunning vervoerder

Keuring voertuig

Voor een lang transport is een keuring van het voertuig nodig.

Aanvraag keuring voertuig

Getuigschrift vakbekwaamheid 

Vanaf 65 km commercieel transport moeten zowel de chauffeur(s) als de verzorgers die bij het transport aanwezig zijn, een getuigschrift van vakbekwaamheid hebben bij het vervoer van één van onderstaande dieren:

 • runderen,
 • paardachtigen,
 • kleine herkauwers,
 • varkens ,
 • pluimvee .

Sanitaire toelating FAVV

Voor het commercieel transport van landbouwdieren kan het zijn dat je een toelating van het FAVV nodig hebt. 

Naar het buitenland

Bij transport naar het buitenland, al dan niet commercieel,  moet je rekening houden met de sanitaire voorschriften van het land in kwestie. Vraag advies aan je dierenarts of informeer jezelf bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn