Transportverordening (EG) 1/2005

De reglementering over het transport van dieren is vastgelegd in de Europese Verordening  (EG) Nr 1/2005

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

Bij elk transport moeten de nodige vervoersdocumenten aanwezig zijn met informatie over:

  • de herkomst en de eigenaar
  • plaats van vertrek
  • datum en uur van vertrek
  • plaats van bestemming
  • de verwachte duur van het voorgenomen transport

Bij grensoverschrijdend lang transport moet er een reisjournaal zijn dat  binnen de maand na transport ingevuld naar de dienst Dierenwelzijn wordt teruggestuurd of gemaild.

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn