Varkens

Verplichtingen voor de eigenaar of verantwoordelijke van een varkensbedrijf

De eigenaar of verantwoordelijke van een varkensbedrijf heeft een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen. Voor de huisvesting van zeugen en gelten zijn er bijkomende eisen.

Register

 • Je noteert in een register de verstrekte medische zorg en het aantal sterfgevallen.
 • De registers moet je minstens 3 jaar bewaren en bij controles kunnen voorleggen.

Verzorging van de dieren

Voorwaarden voor de verzorging van de dieren

Ingrepen bij de dieren

Het routinematig couperen van staarten om staartbijten tegen te gaan is verboden. Het mag alleen worden uitgevoerd indien er sprake is van eerdere verwondingen (staart/oren/spenen ...) en uitsluitend nadat alle bekende risicofactoren zijn aangepakt.

Voeder en drinkwater

Alle varkens krijgen ten minste eenmaal per dag voer. Dit gebeurt ad libitum, via een automatisch individueel voedersysteem of in groep waarbij ze allemaal tegelijk kunnen eten.

Vanaf de leeftijd van twee weken beschikken de dieren permanent over voldoende vers water. Als de varkens brijvoedering krijgen, moeten ze tussen de voederbeurten door zuiver water krijgen.

Je mag alleen stoffen toedienen:

 • voor therapeutische, preventieve  of zoötechnische doeleinden.
 • of als blijkt uit wetenschappelijke studies of ervaring dat deze stoffen niet schadelijk zijn voor de gezondheid of het welzijn van de dieren.

Huisvesting

De materialen en voorwerpen waarmee de varkens in contact kunnen komen, zijn niet schadelijk voor het dier en makkelijk te reinigen en ontsmetten.

Stallen die gebouwd zijn na 1 januari 2003 moeten  in de daken en/of muren openingen hebben die natuurlijk licht doorlaten. De totale oppervlakte van deze openingen bedraagt minstens 3 % van de totale vloeroppervlakte.

 • Minimumoppervlakte
 • Vloeren
 • Stalklimaat
 • Verrijking
  Om de 3 maand moet je het verrijkingsmateriaal van minstens 5 hokken evalueren en beoordelen. De ingevulde formulieren of het excelbestand dat je hiervoor gebruikt moet je op elk moment kunnen tonen aan de inspectiedienst.

Automatische en mechanische apparatuur

Alle apparatuur (ventilatie-, voeder- en drinkwatersystemen, ...) noodzakelijk voor de gezondheid en het welzijn van de varkens wordt minstens eenmaal per dag gecontroleerd. Gebreken worden onmiddellijk hersteld.

Bij defecten van het ventilatiesysteem gaat er meteen een alarm af en treedt een vervangend verluchtingssysteem in werking.

Ingrepen

 • Couperen
 • Castratie

Meest voorkomende overtredingen

De meest voorkomende overtredingen hebben te maken met:

 • het transport van de dieren
 • het verrijkingsmateriaal: er is onvoldoende of ongeschikt materiaal aanwezig
 • de verlichting: niet lang genoeg of onvoldoende intens
 • het ventilatiesysteem: het alarm ontbreekt en/of er is geen goedwerkend vervangingssysteem aanwezig
 • het register met de sterfgevallen: dit ontbreekt of is niet goed bijgehouden

Checklist

Gebruik de checklist en ga na of je bedrijf voldoet.

pdf bestandChecklist voor de varkenshouder.pdf (56 kB)

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn